кредит

кредит
I кр`едит
-у, ч.
1) Права сторона бухгалтерського рахунку, де записують усі витрачені цінності, а також борги й видатки, зазначені в цьому рахунку; прот. дебет.
2) Три академічні години навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального семестру.
3) У деяких країнах – оцінка або залік, що означає успішне завершення учнем або студентом курсу з того чи іншого предмета; служить кількісним (не обов'язково якісним) показником засвоєння певних дисциплін відповідно до загальних вимог диплому чи вченого ступеня. || Бал(и) за прослуханий курс або складений іспит. || Позитивна оцінка (на екзамені).

II кред`ит
-у, ч.
1) Надання в борг матеріальних цінностей, грошей; позика. Довготерміновий (довгостроковий) кредит. У кредит. Надавати кредит.
••

Ава́льний креди́т — кредит для сплати за зобов'язання клієнта банку, якщо сам клієнт із якоїсь причини не може цього зробити.

Акце́птний креди́т — кредит комерційного банку, пов'язаний з вексельним обігом.

Амортизаці́йний креди́т — кредит, що його виплачують рівномірними внесками за певним графіком.

Ба́нківський креди́т — надання банками грошових позик під торгові й зовнішньоторгові операції з земельними ділянками, на розширення виробничої діяльності і т. ін.

Безвідкли́чний креди́т — кредит, умови якого не можуть бути змінені без згоди усіх зацікавлених сторін.

Безвідсо́тковий креди́т — кредити, що їх надають без стягнення відсотків.

Бюдже́тний креди́т — довготерміновий цільовий кредит із державного бюджету.

Валю́тний креди́т — а) міжнародний кредит у грошовій формі; б) в Україні – кредит в іноземній валюті, що його надає банк із повноваженнями щодо валютних операцій.

Ве́ксельний креди́т — кредит, що надається під забезпечення векселем.

Гаранто́ваний креди́т — кредит, що його надають під гарантію банку, підприємства або держави.

Держа́вний креди́т — вид кредиту, за якого держава виступає позичальником, а населення – кредитором коштів (власники облігацій державних позик і вкладники відповідних банків).

Ди́лерський креди́т — одноденний кредит, що його надають під заставу дилерові.

Довгостроко́вий (довготерміно́вий) креди́т — кредит, що його надають на тривалий строк за певну винагороду.

Е́кспортний креди́т — кредит, що його надають експортери іноземним фірмам та державам для закупівлі ними товарів у країні-кредиторі.

Забезпе́чений креди́т — кредит, що його надають під заставу якихось цінностей.

Інвестиці́йний податко́вий креди́т — відстрочення сплати податку на прибуток.

Іпоте́чний креди́т — довготермінова позика під заставу нерухомості.

Комерці́йний креди́т — надання відстрочення платежу продавцем товару (засобів виробництва) покупцеві.

Контокоре́нтний креди́т — вид банківського кредиту в національній або іноземній валюті, що надається клієнтові, який має в банку поточний рахунок.

Короткостроко́вий (короткотерміно́вий) креди́т — кредит, що його надають строком до одного року за певну винагороду (у формі відсотка).

Креди́т з відкри́тим раху́нком — комерційний кредит, заборгованість за яким зараховують на відкритий рахунок.

Лі́зинговий креди́т — стосунки між юридичними особами, які виникають внаслідок оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди.

Ломба́рдний креди́т — короткотерміновий кредит під заставу високоліквідних активів (рухомого майна), що їх можна швидко реалізувати.

Ми́тний креди́т — відстрочка сплати мита за умови надання гарантії та сплати процентів на суму мита за період відстрочки.

Міжба́нківський креди́т — кредит, наданий банкові іншим банком.

Міждержа́вний креди́т — сукупність кредитних відносин, в яких позичальником або кредитором виступає держава.

Міжнаро́дний креди́т — вид кредиту, що надається державами, міжнародними банками і фінансовими організаціями, приватними банками і фірмами в процесі міжнародного економічного співробітництва.

Онко́льний креди́т — короткотерміновий кредит, що його позичальнику необхідно повернути за першою вимогою кредитора.

Пі́льговий креди́т — кредит, що його надають на термін, більш тривалий, ніж звичайно, і за ставками, які нижчі, ніж ринкові.

Платі́жний креди́т — кредит на оплату розрахункових документів за наявності у платника тимчасових фінансових труднощів.

Податко́вий креди́т — одна з податкових пільг, що полягає у відстроченні стягнення податку.

Урядо́вий креди́т — кредит, наданий урядовими кредитними установами; найчастіше є цільовим та пільговим.

2) мн., фін. Бюджетні суми в кошторисі, у межах яких дозволено витрати на щось.
3) перен. Довір'я.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Синонимы:

Антонимы:

Полезное


Смотреть что такое "кредит" в других словарях:

 • кредит — а, м. crédit m., > нем. Kredit < лат. credere верить; давать взаймы. 1. Уверенность в чьей л. искренности, добросовестности, доверии. Сл. 18. Надлежит весьма то доброжелательное намерение царскаго величества им, союзным, внушать и тем ныне… …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • КРЕДИТ — (лат. он верит) 1) в бухгалтерии означает: «я должен», или «имею выдать» 2) правая расходная страница в бухгалтерских книгах. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. КРЕДИТ 1) возможность занимать деньги,… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • КРЕДИТ — (credit) 1. Репутация и финансовое положение частного лица или организации. 2. Сумма денег, на которую коммерсант позволяет своему клиенту приобрести товар, не требуя немедленной оплаты. 3. Способность граждан приобретать товары на деньги,… …   Финансовый словарь

 • КРЕДИТ — 1. КРЕДИТ [рэ], кредита, муж. (лат. credit он верит) (бух.). Счет лица или учреждения, дающего что нибудь взаем; ант. дебет. Дебет и кредит. 2. КРЕДИТ, кредита, муж. (лат. creditum долг). 1. только ед. Коммерческое доверие; предоставление товаров …   Толковый словарь Ушакова

 • КРЕДИТ — 1. КРЕДИТ [рэ], кредита, муж. (лат. credit он верит) (бух.). Счет лица или учреждения, дающего что нибудь взаем; ант. дебет. Дебет и кредит. 2. КРЕДИТ, кредита, муж. (лат. creditum долг). 1. только ед. Коммерческое доверие; предоставление товаров …   Толковый словарь Ушакова

 • кредит — См …   Словарь синонимов

 • КРЕДИТ — (латинское creditum ссуда, от credo верю, доверяю), предоставление денег или товаров в долг и, как правило, с уплатой процента. Банковский кредит предоставление банками денежных ссуд; коммерческий кредит продажа товаров (средств производства) с… …   Современная энциклопедия

 • КРЕДИТ — (credit) 1. Система поставки товаров и услуг в обмен на отсроченный, а не немедленный платеж. Кредит может предоставляться продавцом товаров, банком или финансовой компанией. Коммерческим называется кредит, предоставленный покупателю… …   Экономический словарь

 • кредит — и кредит. В знач. «счет долгов и расходов» кредит. Дебет и кредит. В знач. «предоставление ценностей (денег, товаров) в долг; доверие; отпускаемая на что либо денежная сумма» кредит. Отпустить товар в кредит. Пользоваться кредитом. Кредиты на… …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • Кредит — (лат. creditum, от credit верит, доверяет; англ. credit) заем, предоставляемый на условиях кредитного договора обычно в денежной, реже в натуральной (см. Товарный кредит) форме на условиях возвратности с уплатой определенного по соглашению между… …   Энциклопедия права

 • КРЕДИТ — Кредит: оптимизм, дошедший до абсурда. «Пшекруй» Многие стали пессимистами, финансируя оптимистов. Ч. Т. Джонс Ваши дела процветают, если у вас достаточно денег, чтобы получить кредит в банке. Если бы получить кредит в банке было так просто, как… …   Сводная энциклопедия афоризмов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»